Politika zaštite osobnih podataka na portalu www.arting.hr

Vi, naši posjetitelji, naš ste najvrjedniji potencijal, stoga vam pristupamo s posebnom pažnjom u otvorenoj i odgovornoj komunikaciji kako bismo stekli Vaše povjerenje i zadovoljili Vaša očekivanja.
Arting d.o.o.  obvezuje se na zaštitu Vaših osobnih podatka. S time Vas upoznaje tekst koji slijedi.
Molimo Vas da politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene.

Zaštita osobnih podataka – općenito
Arting d.o.o. ovlaštena agencija za posredovanje u prometu nekretnina, Zagreb, Celestina Medovića 6, poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Politikom privatnosti te odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj, koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Jamčimo korisnicima naših usluga da ćemo sve osobne podatke tretirati kao povjerljivu informaciju i poslovnu tajnu.
Ovom Politikom privatnosti uređuje se način postupanja s osobnim podacima kojima Arting d.o.o. pristupi putem kontakt formulara ( ime i prezime, e-mail adresa, kontakt telefon).

Osobne podatke prvenstveno prikupljamo radi:
  • što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit
  •  osiguranja pružanja tražene usluge
  •  promocije naših usluga
  •  naše interne statističke obrade podataka
  •  mogućnosti slanja publikacija, brošura i drugih promidžbenih materijala

Davanjem Arting d.o.o. podataka o svojim kontaktima (e-mail, telefon ), Gost ujedno daje svoju izričitu suglasnost da ga Arting d.o.o. kontaktira u svrhu nuđenja svojih usluga te ujedno potvrđuje da je upoznat sa sadržajem ovoga dokumenta. U slučaju da to ne želi, Gost je dužan o tome izričito pisano izvijestiti  Arting d.o.o. (e-poštom).

Podaci pokriveni sustavom Politike zaštite osobnih podataka (Politike privatnosti):
  • ime i prezime
  •  e-mail adresa
  •  broj telefona i/ili faxa
  •  ostali podaci koje nam napomenete, a želite da ostanu tajni

Vrijeme trajanja Politike privatnosti
U trenutku dostavljanja Vaših podataka, Vi pristajete da Vas kontaktiramo i ulazite na našu mailing listu - trenutak ulaska jest Vaš izričit pristanak na kontakt. Zaštita privatnosti Vaših podataka trajna je, a u svakom trenutku možete tražiti isključenje s naše mailing liste. Nakon toga, podaci se više ne koriste od strane Arting d.o.o., osim za interne svrhe, npr. radi informatičke ili statističke obrade podataka.

Sadržaj Politike privatnosti
Vašu e-mail adresu i ostale osobne podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo, niti stavljamo trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez Vašeg pristanka, jer je to protivno našoj politici o privatnosti. Arting d.o.o. drži se stroge politike „no spam“. Tražimo Vaše posebno dopuštenje ako želite da Vas kontaktiramo vezano uz specijalne ponude i akcija. Arting d.o.o. ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile, ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite Vaših podataka, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ako je to moguće, čim prije.

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni te ih koristimo isključivo za potrebe pružanja naše usluge. Ne zahtijevamo od vas da nam pošaljete te podatke kako bismo vam omogućili pristup na naše stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našoj stranici.
Popunjavajući kontakt formular na našoj stranici jamčite da su informacije koje ste priložili točne te da ste u cijelosti suglasni s odredbama naše Politike privatnosti i u njoj navedenim uvjetima.

Tajnost podataka
Želimo jasno reći da prilikom posjeta ovim stranicama Vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obvezujemo se da drugim stranama nećemo otkrivati podatke koje smo zaprimili, osim u slučajevima propisanima važećim zakonom.

Statistika poslužitelja
Naš poslužitelj globalne mreže koristi statistički softver. Ti su programi standardno obilježje svih web poslužitelja i nisu karakteristični samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućuju nam da naše stranice prilagodimo tako da budu što efikasnije i jednostavnije za naše posjetitelje (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine web preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naših stranica.) Zapisi o posjećenosti naših stranica ne sadrže osobne podatke naših korisnika niti upućuju na osobe koje posjećuju naše stranice.

Upotreba Cookie-a
Kako bi se olakšalo pregledavanje naših web stranica, naš poslužitelj globalne mreže koristi cookie-e. Radi se o jako malim tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na računalo korisnika u svrhu praćenja odabira pojedinih jezičnih varijanti naših stranica, kao i prilikom ulaska na dijelove stranica koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke. Cookie-i se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili postavljanje virusa na Vaše računalo. Cookie-i koje naš web poslužitelj postavlja brišu se automatski s Vašeg računala na kraju sesije, odnosno, onog trenutka kada napustite naše stranice. Pregled naših stranica moguć je i bez uporabe cookie-a, ako je Vaš web preglednik tako podešen. Cookie ne čita podatke s Vaših diskova niti podatke koji sadrže Cookie-i drugih poslužitelja zapisanih na Vašem disku.

Oporuka elektronskom poštom
Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) s osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bilo putem e-mail poruke s pitanjem ili komentarom, ili putem obrasca koji nam dostavljate elektronskom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva.

Sigurnost podataka
Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi, te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi softver koji prati posjete na mreži te prepoznaju neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

Traženje određenih osobnih podataka
Arting d.o.o. ne može davati osobne podatke drugim korisnicima ( trećim osobama ) samo bez Vaše suglasnosti i, ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti tih korisnika temeljem čl. 11. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka djece
Vodeći računa o važnosti zaštite privatnosti djece na našoj Internet stranici ne prikupljamo, ne obrađujemo i ne koristimo informacije o osobama za koje nam je poznato da su mlađe od 13 godina bez prethodne i vjerodostojne privole zakonskog zastupnika. Zakonski zastupnik ima pravo i može zahtijevati uvid u informacije koje je dalo dijete te može zahtijevati da se one obrišu.

Kontrola
Možete u svako doba zatražiti pregled svih osobnih podataka koje smo od vas dobili na našoj stranici. Možemo na Vaš zahtjev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ako se dotični podaci još uvijek nalaze u našim bazama podataka), ili ubuduće prestati koristiti te podatke. Ako želite ostvariti to pravo, jednostavno nam se javite.

Ako imate bilo kakva pitanja ili dvojbe u vezi s našom Politikom zaštite osobnih podataka, ili u vezi s Vašim iskustvima s ovom Internet adresom, molimo vas da nam se javite.

Promjene i prestanak uvjeta korištenja
Arting d.o.o. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove web lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi. Uvjeti korištenja primjenjuju se do raskida istih od Vaše strane ili od strane Arting d.o.o.

 Arting d.o.o.