Hrvatska
  115,000.0     (1,250.0 €/m2)
 92.0 m2
 3
 1
 1
Hrvatska
  180,000.0     (2,069.0 €/m2)
 87.0 m2
 2
 1
 1
Hrvatska
  150,000.0     (2,500.0 €/m2)
 60.0 m2
 2
 1
 1
Hrvatska
  132,000.0     (1,941.2 €/m2)
 68.0 m2
 2
 1
 1
Hrvatska
  120,000.0     (2,142.9 €/m2)
 56.0 m2
 1
 1
 1
Hrvatska
  170,000.0     (2,537.3 €/m2)
 67.0 m2
 1
 1
 1
Hrvatska
  180,000.0     (421.5 €/m2)
 427.0 m2
 3
 2
 2
Maksimir
  144,000.0     (2,000.0 €/m2)
 72.0 m2
 2
 1
 1
Hrvatska
  120,000.0     (1,935.5 €/m2)
 62.0 m2
 2
 1
 1
Hrvatska
  340,000.0     (1,700.0 €/m2)
 200.0 m2
 -
 1
 1
Hrvatska
  112,000.0     (1,931.0 €/m2)
 58.0 m2
 1
 1
 1
Primorsko - Goranska Županija
  220,000.0     (928.3 €/m2)
 237.0 m2
 -
 2
 -