Gornja Dubrava
  129,000.0     (53.0 €/m2)
 2,432.0 m2
 -
 -
 -
Trnje
  55,000.0     (1,666.7 €/m2)
 33.0 m2
 -
 -
 1
Zadarska Županija
  75,000.0     (1,470.6 €/m2)
 51.0 m2
 2
 1
 1
Primorsko - Goranska Županija
  130,000.0     (325.0 €/m2)
 400.0 m2
 -
 -
 -
Sveti Ivan Zelina
  345,000.0     (6,900.0 €/m2)
 50.0 m2
 -
 1
 1
Sveti Ivan Zelina
  65,000.0     (1,300.0 €/m2)
 50.0 m2
 -
 -
 -
Trnje
  25,000.0     (1,250.0 €/m2)
 20.0 m2
 -
 -
 -
Gornja Dubrava
  133,000.0     (492.6 €/m2)
 270.0 m2
 -
 -
 -
Podsljeme
  79,000.0     (93.4 €/m2)
 846.0 m2
 -
 -
 1
Karlovac
  170,000.0     (702.5 €/m2)
 242.0 m2
 -
 -
 -
Primorsko - Goranska Županija
  80,000.0     (24.1 €/m2)
 3,316.0 m2
 -
 -
 -